За нас Информация и история

KST Building

Нашето обещание

Ние от КСТ Ви предлагаме новаторско мислене, широка гама от продукти за доставка на Телевизия, Глас и Данни и много добро обслужване. Ние Ви даваме информацията, идеите и предложенията, които Вие може да направите свои добри решения.

Ние от КСТ твърдо вярваме, че е време да се инвестира разумно в новите технологии и възнамеряваме да Ви помогнем да постигнете Вашата цел.

Профил

КСТ ООД е водеща международна компания в областта на всички видове комуникации, която разполага с много богат избор от оптични, коаксиални и мрежови кабели, материали, консумативи, активно и пасивно оборудване, необходимо за перфектната работа на Вашата цялостна система.

Техническите решения, предложени от нас намират реализация във градове и села, както на България, така и на ред други страни. Горди сме с факта, че изградените от нас оптични комуникационни системи функционират безотказно, а добрите думи казани за нас от конкурентни фирми не може да не ни правят щастливи.

Съчетанието между ефективност и професионализъм, самоотверженост и енергичност са наши съществени предимства, които ни помагат да Ви предложим печелившото решение за Вашата оптична комуникационна система.