Какво да имаме предвид когато избираме оптичен кабел за нашата оптична мрежа

Оптичните кабели са гръбнака на нашите оптични мрежи и правилния им подбор в най-висока степен определя каква преносна среда ще бъде осигурена за предаваните по мрежата сигнали. В тази връзка ще бъдат представени някои интересни факти, които да имаме предвид при направата на правилния избор. Знаете ли, че водородни молекули (H2) и хидроксилни групи (ОН) […]

DOCSIS Logo

Доксис 3.0 Спецификации

  Кратко описание на Доксис 3.0 спецификациите публикувани от CableLabs: Основни преимущества на Docsis 3.0: Downstream Channel Bonding with Multiple Receive Channels: DOCSIS 3.0 introduces the concept of a cable modem (CM) that receives simultaneously on multiple downstream channels. Downstream Channel Bonding refers to the ability (at the MAC layer) to schedule packets for a […]