Инженери и техници от Телекабел АД завършиха курс по инсталиране, тест и поддръжка на оптични кабелни линии

На 6 юли тази година обучение по „Инсталиране, тест и поддръжка на оптични кабелни линии“ завърши и петата група от инженери и техници от фирма Телекабел АД – Пазарджик. На поредицата от обучения присъстваха инженери от фирмата, отговорниците по населени места и инсталатори на крайни PON-устройства.

20170518_161340 20170518_155402 20170706_16413320170706_164118

Най-големият доставчик на телекомуникационни услуги в пазарджишкия регион заложи на модула за обучение на КСТ, който обхваща няколко важни направления:
– мерки за безопасност,
– базова теоретична подготовка,
– практики по инсталиране на кабели в оптична муфа,
– работа с апарат за заваряване на оптични влакна и
– измерване с измервател на оптична мощност и оптичен рефлектометър.

program_training

Курсът беше адаптиран към специфичните особености на мрежата, която се изгражда там. Специално внимание беше отделено на изграждането на пасивните оптични мрежи (PON) и особеностите при пренасяне на сигнали по междуградските линии.

Курсът провеждан в КСТ ООД е тясно специализиран и основната му идея е в рамките на едва два дни обучаемите да придобият базови теоретични познания и да отработят някой специфични практики като инсталиране на оптичен кабел в оптична муфа без той да бъде прекъсван. Също така курсистите имат възможността да извадят оптичните влакна от тубичката и да ги подредят в касета, без да ги прекъсват. Практиките по измерване позволяват на обучаемите да придобият необходимите умения, така че след завършване на курса те да бъдат готови за самостоятелна работа.

Теоретичната част от курса се води от Валентин Топчиев, а Тодор Стойчев и Алекси Алексиев са хората, които демонстрират на курсистите различните практики по инсталиране на кабелите, подготовката на оптичната муфа, нейното подреждане и т.н.The publication is available in Bulgarian only.

first_page_trainingprogram_training20170518_161340 20170518_155402 20170706_164133 20170706_164118На 6 юли тази година обучение по „Инсталиране, тест и поддръжка на оптични кабелни линии“ завърши и петата група от инженери и техници от фирма Телекабел АД – Пазарджик. На поредицата от обучения присъстваха инженери от фирмата, отговорниците по населени места и инсталатори на крайни PON-устройства.

20170518_16134020170518_15540220170706_16413320170706_164118

Най-големият доставчик на телекомуникационни услуги в пазарджишкия регион заложи на модула за обучение на КСТ, който обхваща няколко важни направления:
– мерки за безопасност,
– базова теоретична подготовка,
– практики по инсталиране на кабели в оптична муфа,
– работа с апарат за заваряване на оптични влакна и
– измерване с измервател на оптична мощност и оптичен рефлектометър.

program_training

Курсът беше адаптиран към специфичните особености на мрежата, която се изгражда там. Специално внимание беше отделено на изграждането на пасивните оптични мрежи (PON) и особеностите при пренасяне на сигнали по междуградските линии.

Курсът провеждан в КСТ ООД е тясно специализиран и основната му идея е в рамките на едва два дни обучаемите да придобият базови теоретични познания и да отработят някой специфични практики като инсталиране на оптичен кабел в оптична муфа без той да бъде прекъсван. Също така курсистите имат възможността да извадят оптичните влакна от тубичката и да ги подредят в касета, без да ги прекъсват. Практиките по измерване позволяват на обучаемите да придобият необходимите умения, така че след завършване на курса те да бъдат готови за самостоятелна работа.

Теоретичната част от курса се води от Валентин Топчиев, а Тодор Стойчев и Алекси Алексиев са хората, които демонстрират на курсистите различните практики по инсталиране на кабелите, подготовката на оптичната муфа, нейното подреждане и т.н.