Продукти за инсталиране на въздушни комуникационни кабели

Уважаеми клиенти,

С въвеждането на новите технически изисквания за изграждане на въздушна мрежа по стълбовете на ЕРП-дружествата се наложи промяна на използваните продукти и то най-вече в частта анкеровка (конзола и опъвателна клема). В тази връзка, КСТ ООД е в готовност да достави следните нови продукти, съпроводени с всички необходими сертификати и документи:

Съгласно тези изисквания, горните продукти трябва да покриват изискванията на стандарт NFC 33-041 или еквивалент. За целта, КСТ ООД възложи провеждането на изпитвания на силата на разрушаване на лаборатория, акредитирана по ISO17025 и орган за контрол тип А, акредитиран по ISO17020.

Резултатите, получени след провеждане на тестовете гарантират, че продуктите конзола CA-1500.1 и опъвателна клема PA-05 запазват параметъра си “Сила на разрушаване” над изискуемите стойности в температурния обхват от -40 до +40°С.

Разполагаме още със стоманена лента за захващане към стълб, клипс за стоманена лента и др.

Виж още свързани продукти!

За повече информация: +359 2 927 72 54.

Share this post