RAISEPON – Софтуер за управление на RAISECOM GEPON

С цел да улесним своите клиенти по-лесно да интегрират GEPON технологии в своите мрежи, служители на КСТ ООД разработиха уеб базиран софтуер за управление на GEPON решението на фирма RAISECOM. За момента се поддържат  ISCOM5508 и ISCOM5800E OLT-та и всички видове ONU-та на фирмата производител. Софтуера е базиран на PHP/MySQL/Javascript и се разпространява под свободен лиценз в интернет.

Основна функционалност:

1. Създаване на абонати и асоциирането им с крайни устройства (ONU-та)
2. Добавяне на OLT-та, PON портове, ONU-та.
3. Регистриране по MAC адрес на ONU-та в OLT-та
4. Активиране/Деактивиране на ONU
5. Прилагане на предефинирани Service Templates (QoS, VLANs) за всяко ONU
6. Групово преместване на ONU-та от един PON порт на друг.
7. Информация за състояние на OLT-то + графики на портовете му
8. Графики за всяко ONU за Traffic, Unicast, Broadast, Multicast и Recieve Power
9. Състояние на портовете на ONU
10. Логове Софтуера постоянно се развива, като се добавят нови функционалности и се фиксват бъгове.

Screenshots:

index

Add_OLT

Add_PON_Port

Graphs

Logs

ONU_Graphs

ONU_Ports_Status