WIFI технологии от Ruckus Wireless (Част 4)

Продължение от Част 3

4. Проблем: Стандарти

С появяването на Интернет на Нещата (IoT), индустрията наблюдава експлозивно нарастване на устройствата, които се регистрират безжично – и не задължително през Wi-Fi. Различните устройства и приложения в една организация могат да се свързват чрез Bluetooth Low Energy (BLE), ZigBee, RFID, Near Field Communications (NFC), LTE и много други. Без внимателно планиране (чрез подходящи технологии) резултата е огромен брой припокриващи се мрежи и стандарти за управление и наблюдение. В идеалния случай, всички тези мрежи и стандарти трябва да могат да работят като една универсална мрежа. Вместо да жонглира между няколко различни архитектури, бизнеса трябва да има възможност да използва същите методи за управление и сигурност както за Wi-Fi, така и за всяко останало безжично устройство, без значение какъв стандарт използва то.  С увеличаването на броя на IoT устройствата традиционните WLAN или LAN мрежи ще мутират или ще бъдат заменени от нуждата за една унифицирана мрежа за достъп, която ще свързва всички IoT устройства в една ограничена среда, като дом, учулищна лаборатория, университетско общежитие или офис сграда.

Решението на Ruckus:

Ruckus IoT Suite
Организациите търсещи начин да внедрят IoT решения се сблъскват със сложни, фрагментирани екосистеми от стандарти, устройства и услуги. Тази сложност обикновено забавя внедряването на IoT технологии от бизнеса, поради несигурност от възвръщаемостта на инвестицията. Една IoT мрежа за достъп би решила тези проблеми, като консолидира много различни мрежи в една единствена универсална мрежа. Тази обща мрежа улеснява регистрирането на нови IoT устройства, установява унифицирани протоколи за сигурност, и уеднаквява управлението на всички крайни клиентски устройства. Ruckus IoT Suite прави много лесно създаването на IoT мрежи за достъп, чрез използването на вече съществуващата LAN и WLAN инфраструктура, по-този начин намалява времето за инсталация, като същевременно и намалява цената за поддръжка на различните IoT решения.

OpenG™ LTE
Операторите на Wi-Fi мрежи нямат контрол върху усещането, което потребителите получават когато се свързват чрез Wi-Fi. Ако важен конферентен разговор се разпадне или студентите не могат да получат текстово съобщение в общежитията, потребителите обвиняват доставчика на услуги. Стартиралата наскоро Citizens Broadband Radio Service (CBRS) инициатива позволява на местните оператори да разширят мобилното покртие вътре в самите сгради използвайки нелицензирания радио спектър. Ruckus OpenG технологията предлага първото в индустрията CBRS решение. Използвайки CBRS честотната лента, операторите могат да инсталират частни LTE мрежи за бизнеса по същия лесен начин по който инсталират Wi-Fi, използвайки същия AP. Това значително подобрява мобилното покритие и капацитета на LTE мрежите.

5. Проблем: Инфраструктура

Една супер Wi-Fi мрежа има нужда и от съответната супер мрежова инфраструктура, която предоставя висока производителност, голяма надеждност, лесно се поддържа и предлага възможност лесно да бъде надградена при нужда от по-големи капацитети. За да имате високоскоростна Wi-Fi мрежа, трябва да имате достатъчно капацитет в мрежовите комутатори към които са свързани AP-та. Ако жичната мрежа не може да се справи с трафика от AP-та, вие няма да получите максималното от тях. Жичната инфраструктура трябва да може да предложи адекватни скорости до комутатора за първичен достъп, през ъплинк връзките до агрегиращите и опорните комутатори, а чрез тях до интернет и облачните услуги. Други фактори в жичната инфраструктура необходими за Супер Wi-Fi включват и възможността да се предостави достатъчно захранване през Power-over-Ethernet (PoE), както и резервираност на самото захранване за да се поддържа висок ъптайм и да се посрещнат нуждите през целия живот на мрежата.

Решението на Ruckus:

Multi-Gigabit Connectivity
802.11ax и бъдещите безжични технологии могат да надхвърлят предлагането от Gigabit Ethernet (GbE) портовете на комутатора. Ruckus предлага 2.5 GbE много-гигабитови връзки дори в своите най-нисък клас мрежови комутатори, което е достатъчно за максимални скорости при 802.11ac Wave2 AP-та.  Други комутатори с 1/2.5/5/10 GbE портове могат да поддържат 802.11ax и бъдещите генерации на Wi-Fi стандартите. В допълнение, Ruckus мрежовите комутатори предлагат до 100 GbE ъплинк портове, като при най-ниския клас ъплинк портовете могат да се ъпгрейднат от 1 до 10 гигабита, а при средния и високия клас от 40 GbE до 100 GbE заплащайки допълнителен лиценз и впоследствие използвайки една CLI команда.

Power-over-Ethernet (PoE)
Power-over-Ethernet (PoE) е основния метод за подаване на захранване към безжичните AP-та. Последните генерации 802.11ac Wave 2 точки за достъп и новите 802.11ax AP-та могат да се нуждаят от 30 вата (PoE+). Но има и случаи в които може да е нужна по-висока консумация за да може AP-та да излъчват едновременно на максимална мощност и да подават захранване на USB портовете за други устройства. В този случай новия IEEE 802.3bt стандарт установява протоколи за по-високи PoE нива.

SmartZone™ Network Controller
Ruckus дава възможност IT администраторите да инсталират един мрежови елемент – мрежовия контролер – за да може едновременно от едно място да управляват жичната и безжичната мрежи. Ruckus SmartZone мрежови контролери правят лесно скалирането и управлението на комутатори и безжичните точки за достъп чрез един общ интерфейс. SmartZone предлага сегментация по домейни, групи и диверсификация на различните типове услуги.

 

6. Проблем: Инсталиране

Инсталирането на точки за достъп (AP) е сложен процес, който изисква внимателно проектиране и обследване на обекта (Site Survey) за да се предложи оптимално решение. Например, може ли използването на по-широка лента да увеличи капацитета на канала в гъсто населени места? Как изпозлването на по-широки канали балансира с нуждата от повече канали с повече AP-та? Ако имаш по-малък брой AP-та работещи на един и същ канал ще имаш по-малко шум и интерференции, което води до по-големи скорости. Тези решения са малка част от нещата които трябва да се вземат под внимание, когато се инсталира една Wi-Fi мрежа. Една технология, която автоматизира и улеснява инсталацията има голямо значение.  AP-та трябва да улесняват също и физическия монтаж, правейки тяхното инсталиране в труднодостъпни локации лесно.

Решението на Ruckus:

ChannelFly
Ruckus ChannelFly технологията избира най-оптималния канал от всички възможни опции. Устройствата автоматично се пренасочват към най-качествения канал, избягвайки DFS каналите, без нуждата потребителите (или WLAN операторите) да се намесват ръчно. Ruckus мрежата наблюдава всички клиенти за да знае дали поддържат само една или две честотни ленти и кои AP-та са в техния обсег. Ако имате например много трафик на 2.4 GHz  и клиент с поддръжка на двата банда се опита да се свърже с AP-то, той автоматично ще бъде пренасочен към по-чистия 5 GHz банд. Потребителите и на двете честоти ще бъдат благоприятствани от това, защото ще споделят своя спектър с по-малко други устройства. При претоварени точки за достъп, комбинацията от  Band Balancing и Airtime Fairness техники осигуряват значително увеличение на скоростта.

SmartMesh
Инсталирането на AP на места където няма лесен начин да се прекара кабел е предизвикателство. Ruckus SmartMesh елиминира нуждата от кабел до всеки AP, като същевременно минимазира тромавото RF планиране. SmartMesh намалява цената на WLAN инсталацията. SmartMesh позволява AP-та да се свържат с Ethernet като същевременно оформят нови дървовиднa структура в средата на мрежата и по този начин дават предимство при повторната употреба на използвания спектър. AP-та автоматично определят тахната роля в безжично свързаната мрежа  и автоматично реагират на промени в топологията и. В допълнение, технологията автоматично насочва Wi-Fi сигнала по най-високоскоростните канали между нодовете.  Не трябва да забравяме и интелигентните BeamFlex антени, които увеличават разстоянието което може да покрие сигнала, като същевременно това минимазира броя AP-та, които е нужно да инсталирате. SmartMesh се активира с проста отметка в административния интерфейс.

Специални AP-та
Всяка инсталация има своите специфични изисквания. Да предлагаш Wi-Fi във всяка стая на хотел или къща, изисква различна платформа от това да обслужваш един бизнес офис. Инсталирането на Wi-Fi на открито или на голям стадион, изисква да се съобразиш с други изисквания. Ruckus предлага голямо портофолио от вътрешни и външни AP модели, които да задоволят всеки тип на инсталация. Това включва AP-та за монтаж на стена + вграден Ethernet комутатор за включване на компютър, сет-топ-бокс или телевизор, или решения които използват съществуващите коаксиални мрежи.

Към Част 5