WIFI технологии от Ruckus Wireless (Част 5)

Продължение от Част 4

7. Проблем: Плътност

Конгресни центрове, стадиони и други пренаселени места по очевидни причини са най-трудните Wi-Fi местообитания. Когато десетки хиляди устройства на едно и също място се борят за Wi-Fi ресурси, производителността на всяко устройство може да спадне драстично. Едно AP може да е нужно да обслужва стотици устройства по едно и също време, което ще доведе до лоша клиентска услуга. Затова AP-то трябва да реши стандартните проблеми на физическо ниво за да предложи качествено потербителско усещане:

  • Пинг-понг устройства: Невъзможността устройството да намери подходящото AP с което да се свърже и „подскача“ между две еднакво подходящи AP-та.
  • Заседнали устройства: Мобилните устройства могат да останат свързани с едно AP по-дълго докато се отдалечават от него вместо да се свържат по-рано с по-близко AP, което да предложи по-добра свързаност.
  • Доминантни устройства: Някои по-стари устройства, или тези които използват лошо написани драйвери, окупират ненужно много време от ресурсите за предаване на AP-то, като пречат на другите устройства и влошават тяхната услуга.
  • Прекалено активни устройства: Модерните безжични устройства използват самооткриващи и самопровизиониращи протоколи, които задръстват служебния трафик в гъстонаселени райони.

В допълнение, AP-та трябва да се оптимизират за най-добрата модулация, честота на кодиране, интервал на защита и други Wi-Fi параметри в реално време за всяко свързано устройство. AP-та постоянно обследват наличната честотна лента(channel bandwidth),  пространствените потоци(spatial streams) и изчисляват формата на предаващата антена която трябва да използват. Всяко от тези неща представлява решение което AP-то трябва да вземе и което може да доведе то качествена или некачествена клиентска услуга.

Решението на Ruckus:

BeamFlex+ Адаптивни Антени
Традиционно AP-та използват ненасочени “omnidirectional” антени, които разпръскват сигнал във всички посоки. От друга страна, Ruckus BeamFlex+ адаптивни антени позволяват на Ruckus AP-та динамично да изберат в реално време между набор от антенни форми(повече от  4,000 възможни комбинации) за да установят най-добрата възможна връзка с всяко устройство. BeamFlex+ работи за всеки пакет по отделно с цел предоставяне на най-качествената услуга. В допълнение, BeamFlex+ по уникален начин комуникира с мобилните устройства, като адаптира приемането от антената си, използвайки собствено-разработената PD-MRC технология, ние се съобразяваме с начина по който е ориентирано мобилното устросйтво – вертикално или хоризонтално.

Airtime Fairness
Както прекалено много коли на една магистрала предизвикват задръстване, така и прекалено много устройства които се борят за достъп до едно AP предизвикват задръстване и бавен трафик. За да поддържа трансфера на данни в оптимални граници, AP-та трябва да балансират трафика, така че всяко устройство да получава достатъчно време да приема и да предава.
Ruckus airtime fairness aлгоритмите предоставят на всяко устройство достатъчно време да „говори“ за да изпраща данни. Алгоритмите балансират нуждите на старите и бавни устройства с тези на бързите устройства, така че старите или по-отдалечени устройства да не забавят всички останали, или пък бързите устройства да не окупират всичката честотна лента.

Client Load Balancing
Определени AP-та e по-вероятно да се задръстят първоначално на места с много устройства – например първото AP близо до конгресен център или до входа на стадиона, с което всеки се свързва при влизането си в обекта. Ключовия момент е да сме сигурни, че тези устройства могат да мигрират неусетно към друго AP, което може да предложи еднакво добро качсето (така решаваме проблема със заседналото устройство към дадено AP). Ruckus AP-та комуникират помежду си и използват алгоритми за разпределение, така че да насочват всички нови устройства към по-малко натоварените AP-та.

SmartCast
Все повече хора използват приложения за предаване на живо на публични места и затова те имат нужда да могат да предават висококачествено HD видео. Ruckus
SmartCast технологията увеличава надеждността и производителността на чувствителни към забавяне приложения през 802.11 мрежи. Използвайки основни техники като 802.11e/WMM за да категоризира трафика, SmartCast разширява този стандарт и преодставя колекция от уникални способности като инспектиране на пакетите, автоматично класифициране на трафика, и предварително поставяне в отделни опашки на различния тип трафик за да осигурно безпроблемна работа на чувствителни към честотна лента приложения, като същевременно не блокира останалия трафик. SmartCast алгоритми автоматично класифицират и пре-алокират трафика на база всеки клиент и пакет.Това позволява по-финно класифициране и планиране в сравнение с глобалните мрежови QoS политики, които не могат да взимат под предвид устройствата и разликите в околната среда в реално време. Нашата патентовата технология за предаване на мултикаст трафик повишава качеството на предаване на видео с висока резолюция през Wi-Fi.

Airtime Decongestion
В ултра-населени Wi-Fi среди, прекалено много мендижмънт пакети могат да задръстят наличния Wi-Fi спектър, в резултат на което клиентите имат лоша свързаност или много ниски скорости, което води до нискокачествена и лоша услуга. Ruckus Airtime Decongestion са разработени от нас техники, които ограничават обмяната на мениджмънт пакети между AP-та и клиентите, което позволява AP-та избирателно да отговарят на клиентите, с което драстично увеличават ефективноста на цялата мрежа за по-качествено използване на наличния честотен спектър.

Статиите са преведени от публикувани онлайн документи на Ruckus Wireless