Доставка на RAISECOM GEPON оборудване във фирма Телекабел

През лятото на 2013г. след  провеждане на търг за доставка на телекомуникационно оборудване за GEPON по проект за Европейско Финансиране,

КСТ ООД достави следното RAISECOM оборудване на фирма Телекабел Пазарджик:

OLT: ISCOM6800, ISCOM5800E, ISCOM5508

iscom5800e iscom5508_small

 

ONU: HT803, HT803-R, HT803-W, ISCOM5108-PE

ISCOMHT803_smallht803w-small-2ISCOM5108-PE_small

Общата стойността на проекта възлиза на: 1 093 000 лв.

Телекабел е водещ доставчик на Телевизия, Интернет и Глас в Централна и Южна България.

Raisecom Technology е един от водещите производители на оборудване за последна миля и  агрегиране на телекомуникационен трафик.

КСТ ООД е водеща международна компания за доставка на оборудване за Кабелни, Интернет и Телекомуникационни доставчици.

12 Декември 2013г.