RAISEPON – Софтуер за управление на RAISECOM GEPON

Софтуерът за управление на RAISECOM GEPON – RAISEPON вече се разпространява свободно под лиценз на MIT.

Може да го свалите от Github

Основна функционалност:

1. Създаване на абонати и асоциирането им с крайни устройства (ONU-та)
2. Добавяне на OLT-та, PON портове, ONU-та.
3. Регистриране по MAC адрес на ONU-та в OLT-та
4. Активиране/Деактивиране на ONU
5. Прилагане на предефинирани Service Templates (QoS, VLANs) за всяко ONU
6. Групово преместване на ONU-та от един PON порт на друг.
7. Информация за състояние на OLT-то + графики на портовете му
8. Графики за всяко ONU за Traffic, Unicast, Broadast, Multicast и Recieve Power
9. Състояние на портовете на ONU
10. Логове Софтуера постоянно се развива, като се добавят нови функционалности и се фиксват бъгове.

Screenshots:

screenshot1

screenshot2

screenshot3

screenshot4

screenshot5

screenshot6